Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh H, I, K viết sự bằng nhau của hai tam giác trong các trường hợp sau: a, A= I và AB = HI

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh H, I, K viết sự bằng nhau của hai tam
giác trong các trường hợp sau:
a, A= I
và AB = HI
b) AB = HK và BC = IK., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 4 ngày 2022-06-18T19:58:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a)ˆA = ˆI; AB = HI
  ⇒ΔABC = ΔIHK.
  ​b) {AB =HK
      {BC=IK
  ⇒ ΔABC = ΔHKI
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp: 
  a. $\widehat{A}$ = $\widehat{I}$ ; AB = IH 
  $\Rightarrow$ ∆ABC = ∆IHK 
  b. AB = HK ; BC = IK 
  $\Rightarrow$ ∆ABC = ∆HKI 
  $\textit{@Thỏ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )