Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, tia phân giác của góc B cắt tia phân giác trong của góc C ở I. Tính góc BAC biết rằng : Góc BIC=110°

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, tia phân giác của góc B cắt tia phân giác trong của góc C ở I. Tính góc BAC biết rằng : Góc BIC=110°, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-05-25T15:17:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xét ΔBIC=> BIC+IBC+ICB=180(định lý tổng 3 góc của 1Δ)
  => ICB+IBC=180-110=70
  Vì BI là tia phân giác ABC=> IBC=ABC:2=> 2IBC=ABC
  Vì CI là tia phân giác AAB=> ICB=ACB:2=> 2ICB=ACB
  => ABC+ACB=2IBC+2ICB
  => ABC+ACB=2(IBC+ICB)
  => ABC+ACB=140
  Xét ΔABC=> ABC+ACB+BAC=180(định lý tổng 3 góc của 1Δ)
  => BAC=180-140
  => BAC=40
  Vậy BAC=40

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-tia-phan-giac-trong-cua-goc-c-o-i-tinh-g

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ Xét ΔCIB có:}$
  \hat{ICB } + \hat{ CIB} + \hat{IBC} = 180^o (\text{ đl tổng 3 góc trong Δ}) 
  -> \hat{ICB} + \hat{IBC} = 180^o – \hat{CIB} = 180^o – 110^o = 70^o
  Mà: \hat{ICB} = 1/2 \hat{ACB} ( \text{CI là tia phân giác} \hat{C})
  \hat{IBC } = 1/2 \hat{ABC} (\text{BI là tia phân giác} \hat{B} )
  -> \hat{ICB} + \hat{IBC} = 1/2 \hat{ACB} + 1/2 \hat{ABC} = 70^o
  1/2 .(\hat{ACB} + \hat{ABC}) = 70^o
  ⇒\hat{ACB} + \hat{ABC} = 140^o  
  $\text{ Xét ΔABC có:}$
  \hat{BAC} + \hat{ABC} + \hat{ACB} = 180^o
  -> \hat{BAC} = 180^o – (\hat{ABC} + \hat{ACB} )
  -> \hat{BAC} = 180^o – 140^o = 40^o  
  -> \hat{BAC } = 40^o

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-tia-phan-giac-cua-goc-b-cat-tia-phan-giac-trong-cua-goc-c-o-i-tinh-g

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )