Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA. a/ Chứng minh: ∆MAB =

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC nhọn có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA. a/ Chứng minh: ∆MAB = ∆MNC b/ Chứng minh: AB // NC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tuần 2022-06-11T15:56:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   a)

  Có M là trung điểm của BC ( bài cho) => BM=CM

  Xét ΔMAB và ΔMNC có:

       BM=CM(cmt)

       \hat{AMB}=\hat{NMC}( hai góc đối đỉnh)

       MA=MN ( bài cho)

  => ΔMAB=ΔMNC(c.g.c)       (đpcm)

  b)

  Vì ΔMAB=ΔMNC(cmt)

  => \hat{ABM}=\hat{NCM}( hai góc tương ứng)

  Mà hai góc ở vị trí so le trong

  => AB////NC(đpcm)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-nhon-co-ab-ac-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay

 2. Giải:

  a.

  Xét triangle MAB và triangle MNC, ta có

  MB = MC ( M  trung  điểm  BC )

  hat{BMA} = hat{CMN} ( Đối  đỉnh )

  MN= MA ( Giả  thuyết )

  => triangle MAB = triangle MNC (cạnh-góc-cạnh)

  b.

  Ta có triangle MAB = triangle MNC ( ở câu a )

  => hat{MBA} = hat{MCD} ( 2  góc  tương  ứng)

  => AB // NC ( So  le  trong )

   

   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-nhon-co-ab-ac-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )