Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC , gọi N là trung điểm của BC trên tia đối của tia NÀ lấy điểm E sao cho NE=NA a, chứng minh rằng Tam giác ANC = tam g

Question

Toán Lớp 7: Cho Tam giác ABC , gọi N là trung điểm của BC trên tia đối của tia NÀ lấy điểm E sao cho NE=NA
a, chứng minh rằng Tam giác ANC = tam giác ENB
b. Chứng minh AC//BÉ
Gọi Q là một điểm trên tia AC , P là một điểm trên tia EB sao cho AQ = ED , CM ba điểm N,P,Q Thẳng hàng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-20T04:33:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ok nha bạb

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-n-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-na-lay-diem-e-sao-ch

 2. Giải đáp:
  a) Xét △ANC và △ENB có :
  NA = NE (gt)
  góc ANC = góc ENB ( 2 góc đđ )
  NB = NC ( N la trung điểm của BC )
  => △ANC = △ENB (c-g-c)
  Vì △ANC = △ENB nên góc EBN = góc ACN ( 2 goc tương ứng )
  b) Vì góc EBN = góc ACN mà 2 góc này ở vị trí slt nên AC // BE
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )