Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh rằng: a. Δ MAB = Δ MDC

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh rằng:
a. Δ MAB = Δ MDC
b. AB // CD và AB ⊥ CD
c.BC=2AM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tháng 2022-03-19T12:46:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a.Xét ΔMAB = ΔMDC.TA có:
  + MA = MD ( gt)
  + MB= MC (gt)
  + ∠AMB = ∠DMC ( 2 góc đối đỉnh)
  ⇒Δ MAB = Δ MDC (c.g.c)
  b.Vì Δ MAB = Δ MDC (cmt)
  ⇒ ∠BAM = ∠ADC ( 2 góc tương ứng)
  Mặt khác 2 góc ở vị trí so le trong
  ⇒ AB // CD
  Hình như câu AB ⊥ CD sai hay sao ik
  c. Vì Δ MAB = Δ MDC (cmt)
  ⇒ AM = MB =MC ( 3 cạnh tương ứng)
  Mặt khác MB + MC = BC ( vì M là trung điểm BC)
  ⇒ AM = BC : 2 hay BC = 2AM
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nhá!Cảm ơn bạn!
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem-d-sao-ch

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )