Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC , điểm M là trung điểm của cạnh CB . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA a, Chứng minh tam giác AMC=tam g

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC , điểm M là trung điểm của cạnh CB . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA
a, Chứng minh tam giác AMC=tam giác EMB
b,Chứng minh AB//CE
c,Gọi I là 1 điểm trên cạnh AC , K là 1 điểm trên đoạn thẳng EB sao cho AI=EK.Chứng minh rằng ba điểm I,M,K thẳng hàng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 5 tháng 2022-05-01T03:04:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)Xét tam giác AMC và tam giác EMB,ta có:
        BM=MC
        MA=ME
        góc BME=góc AMC(2 góc đối đỉnh)
  Do đó :tam giác AMC=tam giác EMB(c-g-c)
  2)        Vì tam giác AMC=tam giác EMB suy ra    
  AC=BE; (1)
  góc CAE=góc BEA(hai góc ở vị trí so le trong)
  =>AC//BE(2)
  Từ (1) và (2) =>tứ giác ABEC là hình bình hành
  =>AB//CE(đpcm)
  3)chịu ạ

 2. a)
  Xét ΔAMC và ΔEMB có:
  AM=ME$(gt)$
  \hat{AMC}=\hat{EMB}(đối đỉnh)
  MC=MB(Mlà trung điểm BC)
  Do đó: ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)
  Vậy ΔAMC=ΔEMB(đpcm)
  b)
  Xét ΔAMB và ΔEMC có:
  AM=ME$(gt)$
  \hat{AMB}=\hat{EMC}(đối đỉnh)
  MC=MB(Mlà trung điểm BC)
  Do đó: ΔAMB=ΔEMC(c.g.c)
  =>\hat{BAM}=\hat{CEM)(2 góc tương ứng)
  Ta có: \hat{BAM}=\hat{CEM}(cmt) mà hai góc ở vị trí so le trong nên AB////CE
  Vậy AB////CE(đpcm)
  c)
  Theo a: ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)
  =>\hat{MAC}=\hat{MEB}(2 góc tương ứng)
  hay \hat{MEK}=\hat{MAI}
  Xét ΔMAI và ΔMEK có:
  AI=EK$(gt)$
  \hat{MAI}=\hat{MEK}(cmt)
  AM=ME$(gt)$
  Do đó: ΔMAI=ΔMEK(c.g.c)
  =>MI=MK(2 cạnh tương ứng)
  Vì MI=MK(cmt) nên M là trung điểm của KI=> Ba điểm I,M,K  thẳng hàng
  Vậy ba điểm I,M,K thẳng hàng(đpcm)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-diem-m-la-trung-diem-cua-canh-cb-tren-tia-doi-cua-tia-ma-lay-diem-e

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )