Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, có góc B= 120 độ, Vẽ tia Cx//AB. Biết góc ACx=25 độ, tính Góc BAC và góc ACB giúp nhanh, ai nhanh, đúng cho hn

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, có góc B= 120 độ, Vẽ tia Cx//AB. Biết góc ACx=25 độ, tính Góc BAC và góc ACB
giúp nhanh, ai nhanh, đúng cho hn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tuần 2022-04-13T21:53:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. vì Cx // AB nên
  ACx=BAC=25^@ $\text{ so le trong }$
  xét triangle ABC có
          A+B+ACB=180^@ ( tổng ba góc triangle )
  hay  25^@ + 120^@ + ACB=180^@
                               ACB=180^@ – 25^@ -120^@
                               ACB=35^@
  #pron’t
  OvO

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )