Toán Lớp 7: Cho tam giác abc có ba góc nhọn và AB = AC tia phân giác của góc A cắt BC ở D a chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACD và AD vuong g

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác abc có ba góc nhọn và AB = AC tia phân giác của góc A cắt BC ở D a chứng minh tam giác ABD bằng tam giác ACD và AD vuong góc với BC b vẽ BE vuông góc với AC, BE cắt AD tại I. Trên tia AB lấy điểm F sao cho AF=AE chứng minh Ì vuống góc với AB c chứng minh C,I,F thẳng hàng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 16 phút 2022-05-01T06:10:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ba-goc-nhon-va-ab-ac-tia-phan-giac-cua-goc-a-cat-bc-o-d-a-chung-m

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:)
  @danggiabao0
  ý_1″:C/M  $ΔABD$=$ΔACD$ và $AD$⊥$BC$
  Các Bước Giải:
  Xét $ΔACD$ và $ΔABD$ có:
  $AB$=$AC$(gt)
  hat{BAD}=hat{CAD}(gt)
  $AD$ chung
  ⇒$ΔACD$=$ΔABD$(c.g.c)
  ⇒hat{ADB}=hat{ADC}
  Mà hat{ADB}+hat{ADC}=180°
  ⇒hat{ADB}+hat{ADB}=180°
  ⇒hat{ADB}=90°
  ⇒$AD$⊥$BC$
  ý_2″:C/M IF⊥AB
  Các Bước Giải:
  Xét $ΔAIF$ và $ΔAIE$ có:
  $AF$=$AE$(gt)
  hat{FAI}=hat{EAI}(gt)
  $AI$ chung
  ⇒$ΔAIF$=$ΔAIE$(c.g.c)
  ⇒hat{AEI}=hat{AFI}=90°
  ⇒$IF$⊥$BC$
  ý_3:C/M:C,I,F thẳng hàng
  Các Bước Giải:
  Ta thấy Các góc: 
  hat{IFB}=90° ; hat{CFB}=90°⇒$CF$⊥$BC$
  ⇒đều vuông góc với $BC$
  ⇒$C$,$I$,$F$ thẳng hàng

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ba-goc-nhon-va-ab-ac-tia-phan-giac-cua-goc-a-cat-bc-o-d-a-chung-m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )