Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=AC, tia phân giác của A cắt BC tại H . Chứng minh rằng a, HB=HC b, góc ABH= góc ACH

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB=AC, tia phân giác của A cắt BC tại H . Chứng minh rằng a, HB=HC b, góc ABH= góc ACH, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tuần 2022-06-16T20:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) HB = HC
  b) $\widehat{ABH}$ = $\widehat{ACH}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét Δ ABH và Δ ACH có :
  AB = AC ( theo giả thiết )
  $\widehat{BAH}$ = $\widehat{CAH}$ ( AH là phân giác $\widehat{BAC}$ )
  AH : cạnh chung
  => Δ ABH = Δ ACH ( cạnh – góc – cạnh )
  => HB = HC ( Hai cạnh tương ứng )
  Vậy HB = HC
  b) Vì Δ ABH = Δ ACH ( chứng minh câu a )
  => $\widehat{ABH}$ = $\widehat{ACH}$ ( Hai góc tương ứng )
  Vậy $\widehat{ABH}$ = $\widehat{ACH}$

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-tia-phan-giac-cua-a-cat-bc-tai-h-chung-minh-rang-a-hb-hc-b

 2. a) Xét  triangleABH  và  triangleCAH, ta có
  hat{BAH} = hat{CAH} ( AH là tia phân giác )
  AB = AC ( giả thuyết )
  hat{ABH} = hat{ACH} ( vì AB = AC => triangleABC  cân )
  => triangleABH  =  triangleCAH ( góc – cạnh – góc )
  => HB = HC
  Đây là tính chất của tia phân giác trong một tam giác cân sau này nhé, sau khi chứng minh được có thể suy ra luôn
  b) hat{ABH} = hat{ACH}  vì triangleABC cân ( câu a) => triangleABC  cân 

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-tia-phan-giac-cua-a-cat-bc-tai-h-chung-minh-rang-a-hb-hc-b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )