Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB

in progress 0
Quỳnh Hà 3 ngày 2022-04-19T08:29:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Hình tự vẽ. Không vẽ được hình thì đừng nghĩ đến chuyện làm được bài.
  a) Vì M là trung điểm BC (gt) => MB = MC
  ΔABM và ΔDCM có:
  MB = MC (cmt)
  AM = MD (gt)
  AMB^=DMC^ (Hai góc đối đỉnh)
  => ΔABM = ΔDCM (c.g.c)
  b) Vì ΔABM = ΔDCM (cmt)
  => BAM^=MDC^
  Mà hai góc này ở vị trí so le trong
  => AB //DC
  c) ΔABM và ΔACM có:
  AB = AC (gt)
  BM = CM (cmt)
  Cạnh AM chung
  => ΔABM = ΔACM (c.c.c)
  => AMB^=AMC^
   AMB^+AMC^=180o
  => AMB^=AMC^=90o
  => AM ⊥ BC
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )