Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC Lấy D ∈ AB ; E ∈ AC sao cho AD + AE a, CM : BE =CD b , BD cắt CD tại O . CM tam giác BOD = tam giác CDE

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC
Lấy D ∈ AB ; E ∈ AC sao cho AD + AE
a, CM : BE =CD
b , BD cắt CD tại O . CM tam giác BOD = tam giác CDE
Cả vẽ hình nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 12 phút 2022-06-15T04:43:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Xét ΔBAE và ΔCAD có:
          {:(AB=AC),(\hat{A} \text{là góc chung}),(AE=AD):}}=>
        ⇒ΔBAE = ΔCAD (c-g-c)
  ⇒BE =CD (2 cạnh t/ư)
  b,Vì AB=AC ⇒ ΔABC cân tại A ⇒\hat{ABC}=\hat{ACB}
  Ta có: \hat{B_1}+\hat{B_2}=\hat{ABC}
            \hat{C_1}+\hat{C_2}=\hat{ACB}
        Mà \hat{B_1}=\hat{C_1}(ΔBAE = ΔCAD)
              \hat{ABC}=\hat{ACB}
  ⇒ \hat{B_2}=\hat{C_2}
      ⇒ΔOBC cân tại O ⇒OB =OC
   Xét ΔBOD và ΔCOE có:
        {:(\hat{B_1}=\hat{C_1}),(OB=OC),(\hat{O_1}=\hat{O_2}(\text{2 góc đối đỉnh})):}}=>
        ⇒ ΔBOD = ΔCOE (g-c-g)

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-lay-d-ab-e-ac-sao-cho-ad-ae-a-cm-be-cd-b-bd-cat-cd-tai-o-cm

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/ Xét \triangleADC và \triangleABE có:
  AD=AE (gt)
  \hatA chung
  AB=AC (gt)
  ⇒\triangleEAB=\triangleDAC (cgc)
  ⇒BE=CD (cặp cạnh tương ứng)
  b/ – Có \triangleEAB=\triangleDAC (câu a)
  ⇒\hat{ABE}=\hat{ACD} (cặp góc tương ứng)
  hay \hat{DBO}=\hat{OCE}
  – Có AB=AC⇒ΔABC cân tại A
  ⇒\hat{ABC}=\hat{ACB}
  Ta có: \hat{OBC}+\hat{DBO}=\hat{ABC}
  và \hat{OCBƠ}+\hat{OCE}=\hat{ACB}
  mà \hat{DBO}=\hat{OCE} (cmt)
  ⇒\hat{OBC}=\hat{OCB}
  ⇒ΔBOC cân tại O
  ⇒OB=OC
   Xét ΔBOD và ΔCOE có:
  \hat{DBO}=\hat{OCE} (cmt)
  OB=OC (cmt)
  \hat{DOB}=\hat{EOC} (đối đỉnh)
  ⇒ΔBOD=ΔCOE (cgc)
  —————————————–
  @Changg_Chicken team
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-lay-d-ab-e-ac-sao-cho-ad-ae-a-cm-be-cd-b-bd-cat-cd-tai-o-cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )