Toán Lớp 7: ) Cho tam giác ABC có AB = AC, H là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = HA. Chứng minh: a) tam gia

Question

Toán Lớp 7: ) Cho tam giác ABC có AB = AC, H là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK = HA. Chứng minh:
a) tam giac AHB = tam giac AHC và AH vuong goc BC.
b) CK = AB và CK // AB., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 3 tuần 2022-04-07T22:01:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-h-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-tia-ha-lay-diem-k-s

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )