Toán Lớp 7: Cho tam giac ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC a, Chứng Minh tam giác ABD = Tam giác ACD b, Trên tia đối của tia DA lấy điểm E

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giac ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC
a, Chứng Minh tam giác ABD = Tam giác ACD
b, Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DA = D. Chứng Minh AB // CE
c, Trên AB lấy điểm P. Trên CE lấy điểm Q sao cho AP = EQ. Chứng minh P; D; O thẳng hàng
MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ KÈM VẼ HÌNH GIÚP MÌNH Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 3 tuần 2022-06-15T07:06:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Cho tam giac ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC
  a, Chứng Minh tam giác ABD = Tam giác ACD
  b, Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DA = D. Chứng Minh AB // CE
  c, Trên AB lấy điểm P. Trên CE lấy điểm Q sao cho AP = EQ. Chứng minh P; D; O thẳng hàng

  Giải đáp:

  20(cm).

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  ΔABC,D,E lần lượt là trung điểm của AB,AC

  ⇒DE là đường trung bình ΔABC

  ⇒DE=12BC

  Tương tự ta có: DF=12AC,EF=12AB

  Chu vi ΔDEF:

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-d-la-trung-diem-cua-bc-a-chung-minh-tam-giac-abd-tam-gi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )