Toán Lớp 7: cho tam giac abc co a= 60 do b=80 do bc la tia p/g B tinh goc BDC

Question

Toán Lớp 7: cho tam giac abc co a= 60 do b=80 do bc la tia p/g B tinh goc BDC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-12-21T05:09:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu trả lời :
  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-a-60-do-b-80-do-bc-la-tia-p-g-b-tinh-goc-bdc

 2. Xét ΔABC, có:
         $\widehat{ACB}$ + $\widehat{ABC}$ + $\widehat{CAB}$ = $180^o$ (Định lý tổng 3 góc trong 1 Δ)
         $\widehat{ACB}$ + $80^o$ + $60^o$ = $180^o$ (Thay số)
         $\widehat{ACB}$ = $40^o$ hay $\widehat{DCB}$ = $40^o$
  Có: BD là tia phân giác của $\widehat{ABC}$ (gt) nên:
  ⇒ $\widehat{ABD}$ = $\widehat{DBC}$ = $\frac{\widehat{ABC}}{2}$ = $\frac{80^o}{2}$ = $40^o$
  Xét ΔBDC, có:
        $\widehat{BDC}$ + $\widehat{DBC}$ + $\widehat{DCB}$ = $180^o$ (Định lý tổng 3 góc trong 1 Δ)
        $\widehat{BDC}$ + $40^o$ + $40^o$ = $180^o$ (Thay số)
        $\widehat{BDC}$ = $100^o$
  Vậy $\widehat{BDC}$ = $100^o$
  Chúc bạn học tốt

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )