Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A=60 độ, B= 50 độ. Số đo góc C là?

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A=60 độ, B= 50 độ. Số đo góc C là?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 tuần 2022-06-11T18:05:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta cso : \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^o( theo tính chất tổng 3 góc của tam giác )
  =>\hat{C}=180^o-\hat{A}-\hat{B}=180^o-60^o-50^o=70^o
  Vậy \hat{C}=70^o

 2. – giang –
  Xét ΔABC có:
  $\widehat{A}$ + $\widehat{B}$ + $\widehat{C}$ = $180^o$ (tổng ba góc trong 1 tam giác)
  $\Rightarrow$ $60^o$ + $50^o$ + $\widehat{C}=$ $180^o$
  $\Rightarrow$ $\widehat{C}=$ $180^o$ – $60^o$ – $50^o$
  $\Rightarrow$ $\widehat{C}=$ $70^o$
  Vậy $\widehat{C}=$ $70^o$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )