Toán Lớp 7: =======–… cho tam giác ABC có A = 60*, B = 80* và

Question

Toán Lớp 7: …………………………………………………………………………………..
cho tam giác ABC có A = 60*, B = 80* và có phân giác AD .
1) ADB =?
2) So sánh các cạnh của tam giác ADB
3) So sánh các cạnh của tam giác ADC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tháng 2022-12-22T17:04:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a, hat{ADB}=70^o
  b, BD < AB < AD
  c, CD <AD < AC
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  Do AD là tia phân giác của hat{A}
  -> hat{DAB}=1/2hat{A}=1/2 . 60^o
  -> hat{DAB}=30^o
  Áp dụng định lí tổng 3 góc Δ cho ΔADB có :
  hat{ADB}+hat{DAB}+hat{B}=180^o
  -> hat{ADB}=180^o – 30^o – 80^o
  -> hat{ADB}=70^o
  Vậy hat{ADB}=70^o
  b,
  Xét ΔADB có :
  hat{DAB}=30^o, hat{ADB}=70^o,hat{B}=80^o
  -> hat{DAB}< hat{ADB} < hat{B} (Do 30^o < 70^o < 80^o)
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  BD < AB < AD
  Vậy BD < AB < AD
  c,
  Có : hat{ADB}+hat{ADC}=180^o (2 góc kề bù)
  -> hat{ADC}=180^o – hat{ADB}=180^o – 70^o
  -> hat{ADC}=110^o
  Do AD là tia phân giác của hat{A}
  -> hat{DAC}=1/2 hat{A}=1/2 . 60^o
  -> hat{DAC}=30^o
  Áp dụng định lí tổng 3 góc Δ cho ΔABC có :
  hat{A}+hat{B}+hat{C}=180^o
  ->hat{C}=180^o – 60^o – 80^o
  ->hat{C}=40^o
  Xét ΔADC có :
  hat{DAC}=30^o,hat{C}=40^o,hat{ADC}=110^o
  -> hat{DAC} < hat{C}<hat{ADC} (Vì 30^o<40^o < 110^o)
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  CD < AD < AC
  Vậy CD <AD < AC
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )