Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A.Trung tuyến AM cắt tung tuyến BE tại G A chứng minh Am là phân giác BAC Chunqga minh tam giấc GC cân

Question

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC cân tại A.Trung tuyến AM cắt tung tuyến BE tại G
A chứng minh Am là phân giác BAC
Chunqga minh tam giấc GC cân, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tháng 2022-12-21T04:58:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) Xét tg ABM và tg ACM,ta có :
  AB=AC (tg ABC cân)
  AM chung
  BM=CM 
  =>tg ABM = tg ACM (c.c.c) =>góc BAM = góc CAM (2 góc t/ư) =>AM p/g góc BAC.
  b)Xét tg ABG và tg ACG,ta có:
  góc BAG = góc CAG (AM p/g góc BAC)
  AG chung
  AB=AC (tg ABC cân)
  =>tg ABG = tg ACG (c.g.c) =>BG=CG (2 cạnh t/ư) =>tg BGC cân (đ/n)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )