Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc BAC

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc với BC chứng minh rằng AD là tia phân giác của góc BAC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 ngày 2022-12-21T12:56:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. xét ΔADC và ΔADB có:
  AC= AB
  hat{ACB}= hat{ABC}
  hat{ADC}= hat{ADB}= 90^o
  do đó: text{ΔADC= ΔADB}
  ⇒ hat{CAD}= hat{BAD}
  text{⇒ AD là phân giác} hat{CAB}
  @Sum

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-ke-ad-vuong-goc-voi-bc-chung-minh-rang-ad-la-tia-phan-giac

 2. Trình bày lời giải:
  $\begin{array}{c|c} &\text{ΔABC cân tại A}\\\text{GT}&\text{AD vuông góc với BC}\\\hline\text{KL}&\text{AD là phân giác của }\widehat{BAC}\end{array}$
  Ta có:
  $\Delta ABC$ cân tại $A$
  =>AB=AC;hat{ABC}=hat{ACB} ( hay hat{ABD}=hat{ACD})
  Xét $\Delta ABD(\widehat{ADB}=90^o)$ và $\Delta ACD(\widehat{ADC}=90^o)$ ta có:
  AB=AC(text{gt})
  hat{ABD}=hat{ACD}(text{gt})
  =>ΔABD=ΔACD(text{cạnh huyền- góc nhọn})
  =>hat{BAD}=hat{CAD}(text{2 góc tương ứng})
  =>AD là tia phân giác của hat{BAC}
  Vậy AD là tia phân giác của hat{BAC}

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-ke-ad-vuong-goc-voi-bc-chung-minh-rang-ad-la-tia-phan-giac

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )