Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có góc BAC = $50^{o}$ Trên tia đối của tia BC lấy điểm D. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD =

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có góc BAC = $50^{o}$ Trên tia đối của tia BC lấy điểm D. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = BA ; CE = CA. Tính góc DAE., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 3 tháng 2022-01-24T15:15:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  `△ ABC` cân tại `A` có: `hat(A) = 50^0`

  `-> hat(ABC) = hat(ACB) = (180^0 – 50^0)/2 = 65^0`

  Có: `BD = BA` $(gt)$

  `->  △ ABD` cân tại `B`

  `-> hat(BAD) = hatD`

  mà: `hat(BAD) + hatD = hat(ABC)` `(` tính chất góc ngoài trong `△)`

  `-> hat(BAD) = hatD = hat(ABC)/2`

  Cmtt

  `-> hat(CAE) = hat(E) = hat(ACB)/2`

  `=> hat(D) + hat(E) = hat(ABC)/2 + hat(ACB)/2`

  `=> hat(D) + hat(E) = hat(ABC)`

  `=> hat(D) + hat(E) = 65^0`

  Xét `△ ADE` có:

  `hat(D) + hat(E) + hat(DAE) = 180^0`

  `-> 65^0 + hat(DAE) = 180^0`

  `-> hat(DAE) = 115^0`

  Vậy `hat(DAE) = 115^0`

  $#dairana$

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-co-goc-bac-50-o-tren-tia-doi-cua-tia-bc-lay-diem-d-tren-ti

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )