Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến. a) Chứng minh rằng AM 1 BC. b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến.
a) Chứng minh rằng AM 1 BC.
b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh rằng
ABMD = ACMA. Từ đó suy ra BD // AC.
c) Tính số đo các cạnh tam giác MBD biết AM= 4cm, BC = 6cm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 1 tháng 2022-12-21T11:14:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:  
  $\\$
  a,
  Do ΔABC cân tại A (gt)
  AM là đường trung tuyến (gt)
  -> AM là đường cao
  -> AM⊥BC
  $\\$
  b,
  Do AM là đường trung tuyến (gt)
  -> M là trung điểm của BC
  Xét ΔBMD và ΔCMA có :
  hat{BMD}=hat{CMA} (2 góc đối đỉnh)
  MA=MD (gt)
  BM=CM (Do M là trung điểm của BC)
  -> ΔBMD = ΔCMA (cạnh – góc – cạnh)
  -> hat{MBD}=hat{MCA} (2 góc tương ứng)
  mà 2 góc này ở vị trí so le trong
  $→ BD//AC$
  $\\$
  c,
  Do M là trung điểm của BC (gt)
  -> BM = 1/2 BC
  ->BM=1/2 . 6
  -> BM = 3cm
  Có : MA=MD (gt)
  mà MA=4cm
  -> MD=4cm
  Xét ΔBMD vuông tại M có :
  BM^2 + MD^2  =BD^2 (Pitago)
  -> BD^2=3^2 + 4^2
  -> BD^2=5^2
  -> BD=5cm
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-am-la-duong-trung-tuyen-a-chung-minh-rang-am-1-bc-b-tren-t

 2. a) ΔABC cân tại A có AM là đường trung tuyến nên đồng thời cũng là đường cao.
  ⇒ AM ⊥ BC.
  b) Vì AM ⊥ BC (câu a)
  Mà MD là tia đối của tia AM (gt)
  ⇒ MD ⊥ BC.
  ⇒ ∧BMD = ∧CMD = 90
  Xét ΔBMD và ΔCMA có:
  ∧BMD = ∧CMA (2 góc đối đỉnh)
  BM = MC (gt)
  AM = MD (gt)
  ⇒ ΔBMD = ΔCMA (c – g – c)
  ⇒ ∧BDM = ∧CAM (2 góc tương ứng)
  Mà 2 góc này ở vị trí so le trong.
  ⇒ BD // AC.
  c) Vì AM = 4cm (gt)
  mà AM = MD (gt)
  ⇒ MD = 4cm.
  Vì BC = 6cm (gt)
  mà M là trung điểm của BC (gt)
  ⇒ BM = MC = $\frac{6}{2}$ = 3cm.
  Vì DM ⊥ BC (chứng minh trên)
  ⇒ ΔBMD vuông tại M.
  Áp dụng định lý Py – ta – go cho ΔBMD vuông tại M ta có:
  BD² = BM² + MD²
         = 3² + 4²
         = 9 + 16
         = 25
  ⇒ BM = √25 = 5cm.

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-am-la-duong-trung-tuyen-a-chung-minh-rang-am-1-bc-b-tren-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )