Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy . a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh. b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳn

Question

Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy .
a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh.
b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳng chứa tia phân giác của xOz cũng chứa tia phân giác của yOt ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 ngày 2023-01-25T04:16:37+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Giải đáp ở dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì ∠xOz + ∠xOy = 180 (2 góc kề bù)
          => ∠xOz = 180 – ∠xOy
          => ∠xOz = 180 – 80
          => ∠xOz = 100
     
       Vì ∠yOt + ∠xOy = 180 (2 góc kề bù)
          => ∠yOt = 180 – ∠xOy
          => ∠yOt = 180 – 80
          => ∠yOt = 100
  Vì ∠xOz = ∠yOt 
  => ∠xOz và ∠yOt là hai góc đối đỉnh.
  b) Gọi Oh là tia phân giác ∠xOz
  => ∠xOh = ∠hOz = ∠xOz/2 = 100/2 = 50
      Gọi Oh’ là tia phân giác ∠xOz
  => ∠yOh’ = ∠h’Ot = ∠yOt/2 = 100/2 = 50
  Vì ∠xOh = ∠hOz = ∠yOh’ = ∠h’Ot
  => Đường thẳng chứa tia phân giác của ∠xOz cũng chứa tia phân giác của ∠yOt .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )