Toán Lớp 7: Cho ΔMNP,E là trung điểm của MN,,F là trung điểm của MP.Vẽ điểm Q sao cho F là trung điểm của EQ.CMR: a)NE=PQ b) ΔNEP= ΔPQE c)EF//NP

Question

Toán Lớp 7: Cho ΔMNP,E là trung điểm của MN,,F là trung điểm của MP.Vẽ điểm Q sao cho F là trung điểm của EQ.CMR:
a)NE=PQ
b) ΔNEP= ΔPQE
c)EF//NP và EF =1/2 NP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 9 tháng 2022-03-21T17:55:39+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) Xét ΔMEF và ΔPQF có:
  •  EF= QF
  • góc MFE = góc PFQ
  •  MF = PF
  ⇒ ΔMEF = ΔPQF (c.g.c)
  ⇒ ME = PQ
  Ta có: ME = NE
  ⇒ NE = PQ
  ———————————————————————
  b) ΔMEF = ΔPQF
  ⇒ góc MEF = góc PQF
  ⇒ MN // PQ
  ⇒ góc NEP = góc QPE
  ⇒ ΔNEP = ΔQPE (c.g.c)
  —————————————————————-
  c) ΔMQF = ΔPEF (c.g.c)
  ⇒ góc MQF = góc PEF
  ⇒ MQ // EP
  d) Vì EF = $\frac{1}{2}$ EQ nên ⇒  EF= $\frac{1}{2}$ NP (ΔNEP = ΔQPE ⇒ NP = EQ)
  ————Hết—————
  $@su$
              ____________________Chúc bạn học tốt nha____________________________

  toan-lop-7-cho-mnp-e-la-trung-diem-cua-mn-f-la-trung-diem-cua-mp-ve-diem-q-sao-cho-f-la-trung-di

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )