Toán Lớp 7: Cho M = √x-1/ 2 , tìm x ∈ Z và x < 50 để M có giá trị là số nguyên .

Question

Toán Lớp 7: Cho M = √x-1/ 2 , tìm x ∈ Z và x < 50 để M có giá trị là số nguyên ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 2 tháng 2022-12-21T06:53:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  M nhận giá trị nguyên =>\sqrt{x-1}/2 \in ZZ (x \ge 1)

  =>\sqrt{x-1} \vdots 2

  =>\sqrt{x-1} \in B_{(2)}={2;4;6;…}

  =>x-1 \in {4;16;36;…}

  =>x \in {5;17;37;…}

  Mà x<50 => x \in {5;17;37}

  Vậy x \in {5;17;37}

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Cho mik 1ctlhn nhé!

  toan-lop-7-cho-m-1-2-tim-z-va-50-de-m-co-gia-tri-la-so-nguyen

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )