Toán Lớp 7: Cho là các số khác 0 sao cho $\frac{a+b-c}{c}$ = $\frac{a-b+c}{b}$ = $\frac{(-a)+b+c}{a}$ . Tính giá trị của biểu thức: M= $\frac{

Question

Toán Lớp 7: Cho là các số khác 0 sao cho $\frac{a+b-c}{c}$ = $\frac{a-b+c}{b}$ = $\frac{(-a)+b+c}{a}$ . Tính giá trị của biểu thức:
M= $\frac{(a+b).(b+c).(c+a)}{abc}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 32 phút 2022-06-04T16:08:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-cho-la-cac-so-khac-0-sao-cho-frac-a-b-c-c-frac-a-b-c-b-frac-a-b-c-a-tinh-gia-tri-cua

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )