Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f (x) = 5 x -1 . tính f (2) ; f (4) ; f (-5) Cho hàm số y = g(x) = 5 x mũ 2 trừ 10 . tính g(2) ; g(0); g(-1) ; g(1 phần

Question

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = f (x) = 5 x -1 . tính f (2) ; f (4) ; f (-5)
Cho hàm số y = g(x) = 5 x mũ 2 trừ 10 . tính g(2) ; g(0); g(-1) ; g(1 phần 2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 5 ngày 2022-06-20T17:47:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  y=f(x)=f(2)=5.2-1=9
  =>y=9
  y=f(x)=f(4)=5.4-1=19
  =>y=19
  y=f(x)=f(-5)=5.(-5)-1=-26
  =>y=-26
  y=g(x)=g(2)=5.2^2-10=10
  =>y=10
  y=g(x)=g(0)=5.0^2-10=-10
  =>y=-10
  y=g(x)=g(-1)=5.(-1)^2-10=-15
  =>y=-15
  y=g(x)=g(1/2)=5.(1/2)^2-10=-45/4
  =>y=-45/4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )