Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=3x^2-5.Giá trị f(-2)=

Question

Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=3x^2-5.Giá trị f(-2)=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-05-25T19:51:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thay $x = -2$ vào $f(x) = 3x^2 – 5$, ta có:
  $f(-2) = 3(-2)^2 – 5 = 3 . 4 – 5 = 12 – 5 = 7$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ y=f(x)=3x^2-5 thayx=-2 vào, ta có:
  y=f(-2)=3.(-2)^2-5 =3.4-5=12-5=7
  @Yanako

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )