Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=3x(1) a, tính f(1), f(2) b, vẽ đo thị hàm số (1)

Question

Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=3x(1)
a, tính f(1), f(2)
b, vẽ đo thị hàm số (1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-03-19T12:45:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.           y=f(x)=3x  (1)

  a,Ta có:

       f(1)=3.1=3

       f(2)=3.2=6

  ________________________

  b, *Vẽ đths (1)

  Cho x=1 ⇒ y=3 ⇒ Điểm A(1;3) ∈ đths (1)

  Vậy 2 điểm O(0;0) và A(1;3) là đths (1)

  toan-lop-7-cho-ham-so-y-f-3-1-a-tinh-f-1-f-2-b-ve-do-thi-ham-so-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )