Toán Lớp 7: Cho hàm số y= f(x) =2/x kết quả nài sau đây sai A. F(8) =0.125 B. F(-1)=-2 C. F(4)=0.5 D.f(1) =2

Question

Toán Lớp 7: Cho hàm số y= f(x) =2/x kết quả nài sau đây sai
A. F(8) =0.125 B. F(-1)=-2 C. F(4)=0.5 D.f(1) =2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 3 tuần 2022-06-17T08:45:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Vì y= f(x) =2/x

  => f(8)=2/8 = 1/4 = 0,25

  => A. Sai

  Chọn A. f(8)=0,125

  #Rylion

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có: y=f(x)=2/x

  Xét các phương án:

  ast A. f(8)=0,125

  => f(8)=2/8

  => f(8)=1/4=0,25

  -> Sai.

  ast B. f(-1)=-2

  => f(-1)=2/-1

  => f(-1)=-2

  -> Đúng.

  ast f(4)=0,5

  => f(4)=2/4

  => f(4)=1/2=0,5

  -> Đúng.

  ast f(1)=2

  => f(1)=2/1

  => f(1)=2

  -> Đúng.

  -> Chọn A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )