Toán Lớp 7: Cho hàm số y=f(x) =2x+3.Ta có: A.f(0)=5 B.f(1)=7 C.f(-1)=1 D.f(-2)=1

Question

Toán Lớp 7: Cho hàm số y=f(x) =2x+3.Ta có:
A.f(0)=5
B.f(1)=7
C.f(-1)=1
D.f(-2)=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 18 phút 2022-06-15T05:52:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y=f(x)= 2x+3

  A.f(0)= 2.0+3

  = 0+3

  = 3

  B. f(1)= 2.1+3

  = 2+3

  = 5

  C.f(-1)= 2.(-1)+3

  = -2+3

  = 1

  D.f(-2)= 2.(-2)+3

  = -4+3

  = -1

  => C

  #Jo

   

 2. Ta có: f(-1)=2.(-1)+3=-2+3=1

  Vậy ta chọn ý C

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )