Toán Lớp 7: . Cho hàm số y=f(x)=2x+1 a, Tính f(1/2) b) Tính giá trị của x tại y=-1.

Question

Toán Lớp 7: . Cho hàm số y=f(x)=2x+1
a, Tính f(1/2) b) Tính giá trị của x tại y=-1., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-22T16:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 2
  b) x=-1 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có: 
  f(1/2)=2. 1/2+1
  =2/2 +1
  =1+1
  =2
  Vậy f(1/2)=2
   b) Ta có:
  y=f(x)=2x+1=-1
  =>2x=-1-1
  =>2x=-2
  =>x=-2:2
  =>x=-1
  Vậy x=-1 khi y=-1

 2. $\text{a) y = f(x) = 2x + 1}$
  $\text{⇒ f($\dfrac{1}{2}$) = 2 . $\dfrac{1}{2}$ + 1}$
  $\text{= 1 + 1}$
  $\text{= 2}$
  $\text{Vậy f($\dfrac{1}{2}$) = 2}$
  $\text{b) Giá trị của x tại y = -1 là:}$
  $\text{2x + 1 = -1}$
  $\text{2x = ( -1 ) – 1}$
  $\text{2x = -2}$
  $\text{x = ( -2 ) : 2}$
  $\text{x = -1}$
  $\text{Vậy giá trị của x tại y = -1 là -1}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )