Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=2x+1 a,Điểm A(1;3) và điểm B(2;5) có thuộc đồ thị hàm số ko?

Question

Toán Lớp 7: cho hàm số y=f(x)=2x+1
a,Điểm A(1;3) và điểm B(2;5) có thuộc đồ thị hàm số ko?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 8 tháng 2022-04-19T18:12:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  Thay điểm A ( 1 ; 3 ) vào đồ thị hàm số, ta được :
      3 = 2 . 1 + 1
      3 = 2 + 1
      3 = 3 ( thỏa mãn )
   Vậy A ( 1 ;3 ) thuộc đường thẳng y = f ( x )
   Thay điểm B ( 2 ; 5 ) vào đồ thị hàm số, ta được :
      5 = 2 . 2 + 1
      5 = 4 + 1
      5 = 5
   Vậy B ( 2 ; 5 ) thuộc đường thẳng y = f ( x )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )