Toán Lớp 7: cho hàm số y = ax a)tìm a biết rằng điểm m (-3:1) thuộc đò thị hàm số b)điểm N (-5:2) có thuộc đò thị đó không

Question

Toán Lớp 7: cho hàm số y = ax
a)tìm a biết rằng điểm m (-3:1) thuộc đò thị hàm số
b)điểm N (-5:2) có thuộc đò thị đó không, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 tháng 2022-06-16T20:13:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $a.$
  – Vì điểm $M(-3;1)$ thuộc đồ thị:
       ~ $y=ax$  ⇔  $1=a.-3$  ⇔  $a=-\dfrac{1}{3}$
  – Vậy hàm số là $y=-\dfrac{1}{3}x$
  $b.$
  – Thay tọa độ $N(-5;2)$ vào hàm sô:
       ~ $y=-\dfrac{1}{3}x$  ⇔  $-\dfrac{1}{3}x=-\dfrac{1}{3}.-5=\dfrac{5}{3}$
  – Vậy $N$ ko thuộc đồ thị hàm số.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )