Toán Lớp 7: cho hàm số y=3x^2-2x+1. Tính y, biết giá trị tuyệt đối x=1/3

Question

Toán Lớp 7: cho hàm số y=3x^2-2x+1. Tính y, biết giá trị tuyệt đối x=1/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-12-21T10:25:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: y=2/3 hoặc y=2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Biết giá trị truyệt đối x=1/3 => x có thể nhận 2 giá trị x=1/3 hoặc x=-1/3
  TH1: Thay x=1/3 vào hso => y=2/3
  TH2: Thay x=-1/3 vào hso=> x=2
   

 2. Giải đáp:
   y ∈ { 2/3, 1}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì lxl = 1/3
  ⇒ Xét $2$ trường hợp:
  Th$1$: x= 1/3
  ⇒ y = 3. ( 1/3)^2 – 2. 1/3 + 1
          = 3. 1/9 – 2/3 + 1
           = 3/9  – 6/9 +1
            =  (-1)/3 + 1
            = 2/3 ( thỏa mãn)
  Th$2$ : x= -1/3
  ⇒ y= 3.( -1/3)^2 – 2. (-1)/3 +1
       y = 3. 1/9 + 2/3 +1
      y = 1/3 + 2/3 +1
       y= 1+ 1 = 2 ( thỏa mãn)
  Vậy y ∈ { 2/3 ; 1 }
  @Active Activity

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )