Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng AB, CD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Chứng minh rằng các đoạn thẳng AC, CB, BD, DA bằn

Question

Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng AB, CD vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Chứng minh rằng các đoạn thẳng AC, CB,
BD, DA bằng nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tuần 2022-06-07T06:54:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~~ Bạn tham khảo ~~
  Gọi O là giao điểm của AB và BC
  Xét 2 tam giác vuông ACO và BCO có :
  OC : cạnh chung
  OA = OB
  Do đó \triangleACO = \triangleBCO ( 2 cạnh góc vuông )
  Nên AC = BC ( 2 cạnh tương ứng )
  Xét 2 tam giác vuông ADO và BDO có :
  OD : cạnh chung
  OA = OB
  Do đó \triangleADO = \triangleBDO ( 2 cạnh góc vuông )
  Nên AD = BD ( 2 cạnh tương ứng )

  toan-lop-7-cho-hai-doan-thang-ab-cd-vuong-goc-voi-nhau-va-cat-nhau-tai-trung-diem-cua-moi-doan-c

 2. Xét \triangleACM và \triangleAOM có:
  AM cạnh chung 
  \hat(AMD)=\hat(AMC)=90^0(do Ab bot CD )
  CM=MD(M là trung điểm CD)
  =>\triangleACM=\triangleAOM(c.g.c)
  =>AC=AD(tương ứng)
  Xét \triangleACM và \triangleBDM có:
  AM=BM
  \hat(AMC)=\hat(BMA)=90^0
  CM=DM
  =>\triangleACM=\triangleBDM(c.g.c)
  =>AC=BD
  =>AC=CB=BD=DA

  toan-lop-7-cho-hai-doan-thang-ab-cd-vuong-goc-voi-nhau-va-cat-nhau-tai-trung-diem-cua-moi-doan-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )