Toán Lớp 7: cho goc nhon xOY. Tren tia doi cua tia ox lay diem a, tren tia doi cua tia oy lay diem b sao cho OA=Ob. Tren tia Ax lay dien C, tren ti

Question

Toán Lớp 7: cho goc nhon xOY. Tren tia doi cua tia ox lay diem a, tren tia doi cua tia oy lay diem b sao cho OA=Ob. Tren tia Ax lay dien C, tren tia By lay diem D sao cho Ac=BD va OB be hon OD, OA be hon OC
A) Chung MInh AD=BC
B) Goi e la giao diem AD va BC. chung minh tam giac EAC= tam giac EBD
C) Chung minh AB song song voi Cd, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tuần 2022-06-11T22:29:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)

  $\left.\begin{matrix} AC = OA + OB\\ BD = OB + OD\\ AC = BD (gt) \\ OA = OB   (gt)\end{matrix}\right\} ⇒ OC = OB$

  Xét ΔOAD và ΔOBC

  Có: $\left.\begin{matrix} OA = OB (gt) \\ \widehat{AOD}=\widehat{BOC} \\ OC = OD (cmt) \end{matrix}\right\} ⇒ ΔOAD = ΔOBC$ (c . g . c)

  => AD = AC ( 2 \text{cạnh tương ứng} )

  b)

  Vì: ΔOAD = ΔOBC (cmt)

  => \hat{ODA} = \hat{OCB} \text{(2 góc tương ứng)}

  => \hat{OAD} = \hat{OBC} \text{(2 góc tương ứng)}

  $\left.\begin{matrix} \widehat{OAD} + \widehat{CAE} = 180^o\\ \widehat{OBC} + \widehat{DBE} = 180^o \\ \widehat{OAD} = \widehat{OBC} (cmt)\end{matrix}\right\} ⇒ \widehat{CAE}=\widehat{DBE}$

  Xét:  ΔEAC và ΔEBD 

  Có: $\left.\begin{matrix} \widehat{CAE} = \widehat{DBE} (cmt)\\ AC = BD (gt) \\ \widehat{ACE} = \widehat{EDB} (cmt) \end{matrix}\right\} ⇒ ΔEAC = ΔEBD$ (g . c . g)

  c)

  Vì ΔAOB cân tại O (OA = OB) => $\widehat{OBA} = \widehat{OAB}$

  Vì: ΔCOD cân tại O (OC = OD) => $\widehat{OCD} = \widehat{ODC}$

  $\left.\begin{matrix} \widehat{AOB} + \widehat{OBA} + \widehat{OAB} = 180^o \\ \widehat{COD}+ \widehat{OCD}+\widehat{ODC}=180^0 \\ \widehat{OBA} = \widehat{OAB} (cmt) \\ \widehat{OCD} = \widehat{ODC} \end{matrix}\right\} ⇒ \begin{cases} \widehat{AOB}+2\widehat{OBA}=180^0 \\ \widehat{COD}+ 2\widehat{ODC}=180^0 \end{cases}$

  Vì: $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ ( 2 \text{góc ở vị trí đối đỉnh} )

  => $\widehat{OBA}=\widehat{ODC}$

  Mà: $\widehat{OBA}=\widehat{ODC}$ \text{lại nằm ở vị trí so le trong}

  => AB //// CD (d.h.n.b)

 2. Giải đáp:

  a) Ta có: OC=OA+AC

  OD=OB+BD

  Mà OA=OB và AC=BD (gt)

  =>OC=OD

  Xét Δ OAD và Δ OBC có:

  OA=OB (gt)

  ˆOO^ góc chung

  OC=OD (cmt)

  => Δ OAD=Δ OBC (c.g.c)

  => AD=BC (2 cạnh tương ứng)

  Δ OAD=Δ OBC (cmt)

  => ˆD=ˆCD^=C^ và ˆA1=ˆB1A1^=B1^ (2 góc tương ứng)

  Mà ˆA1+ˆA2=ˆB1+ˆB2A1^+A2^=B1^+B2^= 1800 (kề bù)

  => ˆA2=ˆB2A2^=B2^

  Δ EAC và Δ EBD có:

  ˆC=ˆDC^=D^ (cmt)

  AC=BD (gt)

  ˆA2=ˆB2A2^=B2^ (cmt)

  => Δ EAC= ΔEBD (g.c.g)

  c) Δ EAC=ΔEBD (cmt)

  => EA=EB (2 cạnh tương ứng)

  ΔOBE và Δ OAE có:

  OB=OA (gt)

  ˆB1=ˆA1B1^=A1^ (cmt)

  EA=EB (cmt)

  =>Δ OBE=Δ OAE (c.g.c)

  => ˆO1=ˆO2O1^=O2^ (2 góc tương ứng)

  Vậy OE là phân giác ˆxOy

   Cho góc nhọn xOyTrên tia đối của tia Ox lấy điểm Atrên tia đối của tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:chúc bạn may mắn

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )