Toán Lớp 7: cho góc ABC có AB < AC . phân gác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB . chứng minh : A) tam giác

Question

Toán Lớp 7: cho góc ABC có AB < AC . phân gác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D . Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB . chứng minh : A) tam giác ABD = tam giác AED B) DA là tia phân giác của góc BDE . Từ đó suy ra góc ABC > ACB ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-11T05:52:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta ABD, \Delta AED$ có:
  Chung $AD$
  $\widehat{BAD}=\widehat{DAE}$ vì $AE$ là phân giác $\widehat{BAC}$
  $AB=AE$
  $\to\Delta ABD=\Delta AED(c.g.c)$
  b.Từ câu a 
  $\to \widehat{ADB}=\widehat{ADE}$
  $\to DE$ là phân giác $\widehat{BDE}$
  Vì $AB<AC$
  $\to \widehat{ACB}<\widehat{ABC}$ 

  toan-lop-7-cho-goc-abc-co-ab-ac-phan-gac-cua-goc-a-cat-canh-bc-tai-diem-d-tren-canh-ac-lay-diem

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )