Toán Lớp 7: cho đt xy và 2 điểm A, B thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ xy (a,b ∉ xy). Qua A vẽ 1 đt vuông góc với xy, cắt xy tại H là trung điểm của AC

Question

Toán Lớp 7: cho đt xy và 2 điểm A, B thuộc cùng 1 nửa mặt phẳng bờ xy (a,b ∉ xy). Qua A vẽ 1 đt vuông góc với xy, cắt xy tại H là trung điểm của AC. Đoạn thẳng BC cắt xy tại M (Vẽ hình thoi nha mn), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-12-22T12:53:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. ???? @ɷįᵰƫ ????

    toan-lop-7-cho-dt-y-va-2-diem-a-b-thuoc-cung-1-nua-mat-phang-bo-y-a-b-y-qua-a-ve-1-dt-vuong-goc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )