Toán Lớp 7: Cho đơn thức 2xy^4 và đơn thức 1/2 x^2y^2x a)Tính tích của hai đơn thức b)Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức tích c)Tại giá

Question

Toán Lớp 7: Cho đơn thức 2xy^4 và đơn thức 1/2 x^2y^2x a)Tính tích của hai đơn thức b)Xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức tích c)Tại giá trị nào của y thì đơn thức tích có giá trị là 16, biết rằng x = -2 d) Chứng minh rằng đơn thức tích luôn nhận giá trị không âm với mọi x và y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 1 tuần 2022-01-14T06:24:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a,

  `2xy^4 . 1/2 x^2y^2x`

  `=(2. 1/2)(x. x^2 .x)(y^4 . y^2)`

  `= x^4 y^6`

  b,

  Hệ số : `1`

  Biến : `x^4y^6`

  Bậc : `4+6=10`

  c,

  `(-2)^4 y^6=16`

  `-> 16y^6 = 16`

  `-> y^6 = 1`

  `-> y^6=1^6` hoặc `y^6=(-1)^6`

  `-> y=1` hoặc `y=-1`

  Vậy `y=1` hoặc `y=-1` để đơn thức có giá trị là `16` khi `x=-2`

  d,

  `x^4y^6`

  Do `x^4>=0` với mọi `x`

  Và `y^6>=0` với mọi `y`

  `->x^6 y^6>=0` với mọi `x,y`

  `->` đpcm

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )