Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng MZ. Vẽ các điểm S, Y sao cho ΔMZS có ba cạnh bằng nhau, ΔMZY cũng có ba cạnh bằng nhau. Biết O là trung điểm của MZ, cho

Question

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng MZ. Vẽ các điểm S, Y sao cho ΔMZS có ba cạnh bằng nhau, ΔMZY cũng có ba cạnh bằng nhau. Biết O là trung điểm của MZ, cho OS = OY = 11m, tính SY, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 3 tuần 2022-06-04T11:55:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ΔMZY cũng có ba cạnh bằng nhau
  ⇒ΔMZY là tam giác đều
  ⇒MY=MZ=ZY
  ΔMZS cũng có ba cạnh bằng nhau
  ⇒ΔMZS là tam giác đều
  ⇒MZ=ZS=MS
  ⇒MZ=ZS=MS=MY=ZY
  XétΔMOY và ΔZOS
  MO=OZ (gt)
  MY=SZ (cmt)
  góc YMO = góc OZS (= 60 độ)
  ΔMOY = ΔZOS (c.g.c)
  ⇒góc MOY = góc SOZ (2 góc tương ứng)
  Ta có MOX + góc ZOX = 180 độ (2 góc kề bù)
  mà góc MOY = góc SOZ cmt
  ⇒góc MOS+góc MOY = 180 độ
  ⇒góc SOY = 180 độ
  ⇒S,O,Y thẳng hàng
  ⇒SO+OY=SY
  hay 11m +11m = SY
  ⇒SY= 22m
  Vậy SY = 22m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )