Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Trên 1 nửa phẳng bờ AB vẽ tam giác ABD; AD = 4 cm; BD = 5 cm. Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABE; BE

Question

Toán Lớp 7: Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Trên 1 nửa phẳng bờ AB vẽ tam giác ABD; AD = 4 cm; BD = 5 cm. Trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABE; BE = 4 cm; AE = 5 cm
– Chứng minh:
a, Tam giác ABD = tam giác BAE
b, Góc ADE = góc BED
Vẽ Hình Giúp Mình Với Ạ
Mình cảm Ơn trước Ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 32 phút 2022-06-18T02:53:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  Xét ΔABD và ΔBAE, ta có
  AE  =  DB  =  5  cm
  DA =   EB  =  4  cm
  AB chung
  => ΔABD = ΔBAE ( c-g-c)
  b) Ta có AD = BE = 4 cm
                  BE = AE = 5 cm
  => diamond AEBE là hình bình hành
  => AD // EB
  => hat{ADE} = hat{BED
   

  toan-lop-7-cho-doan-thang-ab-6-cm-tren-1-nua-phang-bo-ab-ve-tam-giac-abd-ad-4-cm-bd-5-cm-tren-nu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )