Toán Lớp 7: cho điểm M thuộc đường trung trực của BC: C/M : MB = MC KHỎI VẼ HÌNH NHA

Question

Toán Lớp 7: cho điểm M thuộc đường trung trực của BC:
C/M : MB = MC
KHỎI VẼ HÌNH NHA, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-12-22T04:32:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Xét ΔBIM và ΔCIM có:

  IM là cạnh chung

  BI = IC (gt)

  hat(MIB) = hat(MIC) = 90^{o}

  => ΔBIM = ΔICM (c . g.c)

  Vậy BM = MC

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi A là là điểm nằm giữa BC và cách đều BC

  Xét \triangle BAM và \triangle CAM có :

  BA = AC ( gt )

  \hat{A1} = \hat{A2} = 90^o 

  MA là cạnh chung

  ->\triangle BAM = \triangle CAM ( c – g – c )

  =>MB = MC ( 2 cạnh tương ứng )

   

  toan-lop-7-cho-diem-m-thuoc-duong-trung-truc-cua-bc-c-m-mb-mc-khoi-ve-hinh-nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )