Toán Lớp 7: Cho $\dfrac{bz-cy}{a}$ = $\dfrac{cx-az}{b}$ = $\dfrac{ay-bx}{c}$ CMR : `x/a=y/b=z/c`

Question

Toán Lớp 7: Cho $\dfrac{bz-cy}{a}$ = $\dfrac{cx-az}{b}$ = $\dfrac{ay-bx}{c}$
CMR : `x/a=y/b=z/c`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 6 tháng 2022-06-15T17:42:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$ {bx-cy}/a = {cx-az}/b = {ay – bz}/c
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  {bx-cy}/a = {cx-az}/b = {ay – bz}/c = {abx-acy}/{a^{2}} = {bcx-baz}/{b^{2}} = {cay – cbz}/{c^{2}} = {abz-acy + bcx – bay + cay – cbx}/{a^{2} + b^{2} + c^{2}} = 0/{a^{2} + b^{2} + c^{2}} = 0
  => {abx-acy}/{a^{2}} = 0
  => abz = acy
  => bz = cy
  => y/b = z/c (1)
  => {bcx-baz}/{b^{2}} = 0
  => bcx = baz
  => cx = az
  => z/c = x/a (2)
  $\text{Từ}$ (1) , (2) => x/a = y/b = z/c
  $\text{Vậy bài toán được chứng minh}$
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  {bz – cy}/a = {cx – az}/b = {ay – by}/c
  ⇒ {bxz – cxy}/{ax} = {cxy – ayz}/{by} = {ayz – bxz}/{cz} = 0/{ax + by + cz} = 0
  Ta có:
  bz = cy = z/c = y/b (1)
  cx = ax ⇒ x/a = z/c (2)
  ay = bx ⇒ y/b = x/a (3)
  Từ (1) , (2) và (3)
  ⇒ x/a = y/b = z/c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )