Toán Lớp 7: Cho $\dfrac{x}{3}$ = $\dfrac{y}{5}$ . Tính giá trị biểu thức A = $\dfrac{$5x^{2}$ + $3y^{2}$}{$10^{2}$ – $3y^{2}$ }$

Question

Toán Lớp 7: Cho $\dfrac{x}{3}$ = $\dfrac{y}{5}$ . Tính giá trị biểu thức A = $\dfrac{$5x^{2}$ + $3y^{2}$}{$10^{2}$ – $3y^{2}$ }$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-21T07:52:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đặt:
  x/3 = y/5 = k
  => x = 3k, y = 5k
  Có:
  A = (5x^2 + 3y^2)/(10x^2 – 3y^2)
  A = (5 . (3k)^2 + 3 . (5k)^2 )/(10 . (3k)^2 – 3 . (5k)^2)
  A = (45k^2 + 75k^2)/(90k^2 – 75k^2)
  A = (k^2 (45 + 75) )/(k^2 (90 – 75) )
  A = 120/15
  A = 8
  Vậy A = 8

 2. Đặt $\dfrac{x}{3}$ = $\dfrac{y}{5}$ =k (k $\neq$ 0)
  ⇒ $\begin{cases} x=3k\\y=5k \end{cases}$
  A= $\dfrac{5x^2+3y^2}{10x^2-3y^2}$
    = $\dfrac{5(3k)^2+3(5k)^2}{10(3k)^2-3(5k)^2}$
    = $\dfrac{45k^2+75k^2}{90k^2-75k^2}$
    = $\dfrac{(45+75)k^2}{(90-75)k^2}$
    = $\dfrac{120}{15}$ =8
  Vậy A=8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )