Toán Lớp 7: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a khi x = -5 thì y = -15 a = A.-45. B.-3. C.4. D.3

Question

Toán Lớp 7: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a khi x = -5 thì y = -15 a =
A.-45. B.-3. C.4. D.3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-02-18T15:23:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Tran
  Theo đề bài, ta có: y tỉ lệ thuận với x
  =>y=a.x
  =>a=y/x
  =>a=(-15)/-5
  =>a=3
  => D
  Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a=3

 2. Vì y tỉ lệ thuận x
  => y/x=a
  =>$\frac{-15}{-5}$ = 3
  =>D
  @bibihocbai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )