Toán Lớp 7: Cho các số a,b,c thỏa mãn: 3/a+b=2/b+c=1/c+a ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Tính giá trị biểu thức P=a+b+2019c/a+b-2018c

Question

Toán Lớp 7: Cho các số a,b,c thỏa mãn:
3/a+b=2/b+c=1/c+a ( giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
Tính giá trị biểu thức P=a+b+2019c/a+b-2018c, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-11-23T19:37:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
    3/(a+b) = 2/(b+c) = 1/(c+a) = (3+2+1)/(a+b+b+c+c+a) = 6/(2.(a+b+c)) = 3/(a+b+c)
  => 3/(a+b) = 3/(a+b+c) 
  => a+b=a+b+c
  => c=0
  -Ta có: P = (a+b+2019c)/(a+b-2018c)
  => P = (a+b+2019 . 0)/( a+b- 2018. 0)
  => P = (a+b+0)/(a+b-0)
  => P=(a+b)/(a+b)
  => P=1
              

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )