Toán Lớp 7: cho các phân số sau 2/12 ; 8/25; 5/44; 11/40; 12/9 trong các phân số trên phân số nào đc viết dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số

Question

Toán Lớp 7: cho các phân số sau
2/12 ; 8/25; 5/44; 11/40; 12/9
trong các phân số trên phân số nào đc viết dưới dạng số thập phân hữu hạn,
phân số nào đc viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
Mong mn giup đỡ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 19 phút 2022-05-31T23:14:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{*Ta có:}$\frac{2}{12}=$ $\frac{1}{6 }=0,1(6) ;$ $\frac{12}{9}=$  $\frac{4}{3}=1,(3); $ $\frac{5}{44}=00,11(36)$ ;
  →\text{Số thập phân vô hạn tuần hoàn}
  \text{*Lại có:}$\frac{8}{25}=0,32 ;$ $\frac{11}{40}=0,275 ;$ $\frac{12}{9}=3,0$
  →\text{Số thập phân hữu hạn}

 2. Ta có tính chất: Mẫu số khi phân tích ra số nguyên tố có các tích nguyên tố là 2 và 5 thì số đó là số thập phân hữu hạn và ngược lại:
  + 2/12 = 1/6
  Mà 6 = 2.3 
  -> 2/12 là số thập phân vô hạn tuần hoàn
  + 8/25 
  Mà 25 = 5²
  -> 8/25 là số thập phân hữu hạn
  + 5/44
  Mà 44 = 2². 11
  -> 5/44 là số thập phân vô hạn tuần hoàn
  + 11/40
  Mà 40 = 2³. 5
  -> 11/40 là số thập phân hữu hạn
  +12/9
  Mà 9 = 3²
  -> 12/9 là số thập phân vô hạn tuần hoàn
  @Cam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )