Toán Lớp 7: cho các đa thức sau P(x)=x^3 +3x^2+3x-2,Q(x)=-x^3-x^2-5x+2,tính P(x)+Q(x),tính P(x)+Q(x),tính nghiệm của đa thức H biết H (x) =Q(x)+P(

Question

Toán Lớp 7: cho các đa thức sau P(x)=x^3 +3x^2+3x-2,Q(x)=-x^3-x^2-5x+2,tính P(x)+Q(x),tính P(x)+Q(x),tính nghiệm của đa thức H biết H (x) =Q(x)+P(x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 1 tháng 2022-12-22T07:07:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $P(x)=x^3+3x^2+3x-2$
  $Q(x)=-x^3-x^2-5x+2$
  $+,P(x)+Q(x)=x^3+3x^2+3x-2-x^3-x^2-5x+2$

  $P(x)+Q(x)=2x^2-2x$

  $+, P(x)-Q(x)=x^3+3x^2+3x-2-(-x^3-x^2-5x+2)$

  $P(x)-Q(x)=x^3+3x^2+3x-2+x^3+x^2+5x-2$

  $P(x)-Q(x)=2x^3+4x^2+8x-4$

  $H(x)=Q(x)+P(x)$

  $2x^2-2x=0$

  $2x(x-1)=0$

  $+,x=0$

  $+,x-1=0$
  $x=1$

  Vậy x∈{0,1} là nghiệm đa thức $H$ 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  P(x)+Q(x)=x^{3}+3x^{2}+3x-2-x^{3}-x^{2}-5x+2
  =(x^{3}-x^{3})+(3x^{2}-x^{2})+(3x-5x)+(2-2)
  =2x^{2}-2x
  H(x)=Q(x)+P(x)
  ->H(x)=2x^{2}-2x
  Cho đa thức H(x)=0
  ->2x^{2}-2x=0
  ->2x(x-1)=0
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy x=0;x=1 là nghiệm đa thức 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )