Toán Lớp 7: Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng: A. 8 : 12 : 15 : 13 B. 1

Question

Toán Lớp 7: Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng:
A. 8 : 12 : 15 : 13 B. 16 : 24 : 32 : 35 C. 4 : 12 : 6 : 7 D. 16 : 24 : 30 : 35, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 2 tháng 2022-02-18T18:09:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp::Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7 => a : 2 = b : 3 ; b : 4 = c : 5 ; c : 6 = d : 7 => a : 16 = b : 24 ; b : 24 = c : 30 ; c : 30= d : 35 => 16 : 24 : 30 : 35
  Vậy đáp án đúng là D

 2. @ a : b = 2 : 3 => a/2 = b/3 => a/16 = b/24
  @ b : c = 4 : 5 => b/4 = c/5 => b/24 = c/30
  @ c : d = 6 : 7 => c/6 = d/7 => c/30 = d/35
  – Áp dụng quy đồng mẫu số có cùng tử
  => D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )