Toán Lớp 7: cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số là -3, y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số là 6. Hỏi x và z là 2 hai đại lượng tỉ l

Question

Toán Lớp 7: cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số là -3, y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số là 6. Hỏi x và z là 2 hai đại lượng tỉ lệ nghịch hay đại lượng tỉ lệ thuận , hệ số tỉ lệ là gì?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 3 tháng 2022-02-17T15:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x;y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3

  => y = (-3)/x (1)

  y;z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ 6

  => y = 6/z (2)

  Từ (1); (2)

  => (-3)/x = 6/z

  => z/x = -2

  => z = -2x

  Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -2

 2. Ta có: x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số là -3.

  => x.y = -3

  Ta có: y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số là 6.

  => y.z = 6

  => $\frac{x.y}{y.z}$ = $\frac{-3}{6}$ 

  => $\frac{x}{z}$ = $\frac{-1}{2}$ 

  Vậy x và z là 2 hai đại lượng tỉ lệ thuận , hệ số tỉ lệ là $\frac{-1}{2}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )