Toán Lớp 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 9 thì y = -15 a) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y b) Hãy biểu diễn y theo x c)

Question

Toán Lớp 7: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 9 thì y = -15
a) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y
b) Hãy biểu diễn y theo x
c) Tính giá trị của y khi x= -5, x = 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tuần 2022-04-14T02:32:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  a ) Hệ số tỉ lệ là    a = x . y
  b) Biểu diễn x theo y
  x = a/y
  c ) Với x = a ⇒  y = a/x
  mong bạn vote 5 sao

 2. Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  a ) Hệ số tỉ lệ là    a = x . y
  b) Biểu diễn x theo y
  x = a/y
  c ) Với x = a ⇒  y = a/x
  đây là theo mk còn mk k bt đúng hay sai nế sai mong bạn thông cảm nhé
   bn thay số vào nhá thanks

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )